Βάσει νεώτερων ανακοινώσεων στο πληροφοριακό σύστημα μαθητείας σας ενημερώνουμε για τις εξής παρατάσεις:

1) Η ανάρτηση των δικαιολογητικών, μόνο για όσους μαθητευόμενους έχουν υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στην Ζ’ φάση, έως την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 π.μ.

2) Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις συμμετοχής ως επόπτες- εκπαιδευτικοί για το «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» περιόδου 2022-2023 (Z’ φάση) έως την Τετάρτη 28 – 09 – 2022 (ώρα 11:00).

Επισκέψεις: 187