Όσοι Αναπληρωτές δεν μπόρεσαν να προσέλθουν για ανάληψη υπηρεσίας, λόγω των καιρικών φαινομένων

και κάνουν χρήση της οδηγίας για ανάληψη υπηρεσίας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην ΔΔΕ Μαγνησίας,

ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΥΝ στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα των αναπληρωτών για να υποβάλλουν αιτήματα για ηλεκτρονική σύμβαση.

Η διαδικασία θα γίνει χειρόγραφα από το προσωπικό της Διεύθυνσης.

Επισκέψεις: 1766