Ανακοινώσεις - Σελίδα 3

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Την Επιλογή Ιατρών Για Α & Β Φάσεις Ομαδικά Πανελλ.Αγώνες 2023-24

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΑΤΡΩΝ…
περισσότερα....
Ανακοινώσεις

Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Αιτήσεων Μετάθεσης Από Περιοχή σε Περιοχή 2023/2024

Ανακοίνωση ανάρτησης προσωρινών πινάκων μεταθέσεων 2023-24 ΑΙΤΗΣΕΙΣ…
περισσότερα....
Ανακοινώσεις

Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Αιτήσεων Βελτίωσης/Οριστικής Τοποθέτησης Γενικής και ΣΜΕΑΕ 2023/2024

Ανακοίνωση ανάρτησης προσωρινών πινάκων βελτίωσης ή οριστικής…
περισσότερα....
Ανακοινώσεις

Απόφαση Τοποθέτησης Υποδιευθυντών- Υπεύθυνων Τομέων ΔΔΕ Μαγνησίας Ανακοινοποίηση

ΡΟΝΩ46ΝΚΠΔ-Μ02_ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ- ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΔΔΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ…
περισσότερα....
Ανακοινώσεις

Τοποθέτηση Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) και Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δ.Ε. Μαγνησίας

ΡΟΝΩ46ΝΚΠΔ-Μ02_ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ- ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΔΔΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
περισσότερα....