Ανακοινώσεις - Σελίδα 39

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ 04.01, ΠΕ 03, ΠΕ 78, ΠΕ 80, ΠΕ 81, ΠΕ 82, ΠΕ 83, ΠΕ 84, ΤΕ 02.02 για απόσπαση σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας

6ΥΩ046ΜΤΛΗ-ΠΑΑ
περισσότερα....
Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου…
περισσότερα....
Ανακοινώσεις

Πρόσκληση ΠΔΕ Θεσσαλίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για Στελέχωση του Γραφ_ Νομικής Υποστήριξης…
περισσότερα....
Ανακοινώσεις

Τροποποίηση Απόφασης Λειτουργία Τμημάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης

"Τροποποίηση Απόφασης Λειτουργίας Τμημάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος…
περισσότερα....
Ανακοινώσεις

Προκήρυξη για την θέση Προϊσταμένου/ης Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της ΔΔΕ Λάρισας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΚΠ-ΚΩΝ_ΘΕΜΑΤΩΝ_ΔΕ_ΛΑΡΙΣΑΣ_69ΘΨ46ΜΤΛΗ-Ξ9Μ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
περισσότερα....
Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκπαιδευτικών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης

ΩΑΝΗ46ΜΤΛΗ-ΧΕΓ
περισσότερα....