Κήρυξη κατάστασης ειδικής κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας, Σποράδων, Καρδίτσας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας την 7η Σεπτεμβρίου 2023.

FEK-2023-Tefxos B-05326-downloaded -07_09_2023 (1)

 

Views: 3013