Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι το πρόγραμμα εμβολιασμού εκπαιδευτικών από αδιάθετες δόσεις   έχει τερματίσει την λειτουργία του .
Από την αρχή του προγράμματος εμβολιάστηκαν συνολικά 429 εκπαιδευτικοί.

Το Σάββατο 15-05-2021 ο τελευταίος εκπαιδευτικός που εμβολιάστηκε γεννήθηκε στις 09-06-1997!
Την Παρασκευή 14-05-2021 ο τελευταίος εκπαιδευτικός που εμβολιάστηκε γεννήθηκε στις 04-07-1987.
Την Πέμπτη 13-05-2021 ο τελευταίος εκπαιδευτικός που εμβολιάστηκε γεννήθηκε στις 05-03-1980
Την Τετάρτη 12-05-2021 ο τελευταίος εκπαιδευτικός που εμβολιάστηκε γεννήθηκε στις 15-12-1974.
Την Τρίτη 11-05-2021 ο τελευταίος εκπαιδευτικός που εμβολιάστηκε γεννήθηκε στις 02-02-1979.
Τη Δευτέρα 10-05-2021 ο τελευταίος εκπαιδευτικός που εμβολιάστηκε γεννήθηκε στις 09-09-1979.
Το Σάββατο 08-05-2021 ο τελευταίος εκπαιδευτικός που εμβολιάστηκε γεννήθηκε στις 06-10-1973.
Την Παρασκευή 07-05-2021 ο τελευταίος εκπαιδευτικός που εμβολιάστηκε γεννήθηκε στις 22-08-1970.
Την Πέμπτη 06-05-2021 ο τελευταίος εκπαιδευτικός που εμβολιάστηκε γεννήθηκε στις 07-08-1970
Την Τετάρτη 05-05-2021 ο τελευταίος εκπαιδευτικός που εμβολιάστηκε γεννήθηκε στις 28-01-1972.
Την Πέμπτη 29-04-2021 ο τελευταίος εκπαιδευτικός που εμβολιάστηκε γεννήθηκε στις 02-07-1974
Την Τετάρτη 28-04-2021 ο τελευταίος εκπαιδευτικός που εμβολιάστηκε γεννήθηκε στις 18-10-1969.
Την Τρίτη 27-04-2021 ο τελευταίος εκπαιδευτικός που εμβολιάστηκε γεννήθηκε στις 31-10-1968.
Τη Δευτέρα 26-04-2021 ο τελευταίος εκπαιδευτικός που εμβολιάστηκε γεννήθηκε στις 02-11-1968
Το Σάββατο 24-04-2021 ο τελευταίος εκπαιδευτικός που εμβολιάστηκε γεννήθηκε στις 11-08-1967.
Την Παρασκευή 23-04-2021 ο τελευταίος εκπαιδευτικός που εμβολιάστηκε γεννήθηκε στις 11-07-1967.
Την Πέμπτη 22-04-2021 ο τελευταίος εκπαιδευτικός που εμβολιάστηκε γεννήθηκε στις 23-04-1965.
Την Τετάρτη 21-04-2021 ο τελευταίος εκπαιδευτικός που εμβολιάστηκε γεννήθηκε στις 07-01-1965.
Την Τρίτη 20-04-2021 ο τελευταίος εκπαιδευτικός που εμβολιάστηκε γεννήθηκε στις 30-08-1964.
Τη Δευτέρα 19-04-2021 ο τελευταίος εκπαιδευτικός που εμβολιάστηκε γεννήθηκε στις 04-08-1964
Το Σάββατο 17-04-2021 ο τελευταίος εκπαιδευτικός που εμβολιάστηκε γεννήθηκε στις 15-06-1964.
Την Παρασκευή 16-04-2021 ο τελευταίος εκπαιδευτικός που εμβολιάστηκε γεννήθηκε στις 25-03-1964.
Την Πέμπτη 15-04-2021 ο τελευταίος εκπαιδευτικός που εμβολιάστηκε γεννήθηκε στις 16-02-1964.
Την Τετάρτη 14-04-2021 ο τελευταίος εκπαιδευτικός που εμβολιάστηκε γεννήθηκε στις 20-11-1963.
Την Τρίτη 13-04-2021 ο τελευταίος εκπαιδευτικός που εμβολιάστηκε γεννήθηκε στις 14-08-1963.
Τη Δευτέρα 12-04-2021 ο τελευταίος εκπαιδευτικός που εμβολιάστηκε γεννήθηκε στις 06-05-1963.
Το Σάββατο 10-04-2021 ο τελευταίος εκπαιδευτικός που εμβολιάστηκε γεννήθηκε στις 22-10-1962.
Την Παρασκευή 09-04-2021 ο τελευταίος εκπαιδευτικός που εμβολιάστηκε γεννήθηκε στις 18-10-1962.
Την Πέμπτη 08-04-2021 ο τελευταίος εκπαιδευτικός που εμβολιάστηκε γεννήθηκε στις 16-07-1962.
Την Τετάρτη 07-04-2021 ο τελευταίος εκπαιδευτικός που εμβολιάστηκε γεννήθηκε στις 24-02-1962.
Την Τρίτη 06-04-2021 ο τελευταίος εκπαιδευτικός που εμβολιάστηκε γεννήθηκε στις 22-02-1962.
Την Δευτέρα 05-04-2021 ο τελευταίος εκπαιδευτικός που εμβολιάστηκε γεννήθηκε στις 09-02-1962.

 

Visits: 8