Από την Δ.Δ.Ε.  Μαγνησίας ανακοινώνεται ότι παρελήφθησαν τα Πιστοποιητικά των επιτυχόντων στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) περιόδου Νοεμβρίου 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα παραλαμβάνουν από τον 7ο όροφο των γραφείων της ΔΔΕ Μαγνησίας Επτά Πλατανίων 16 – Συγκρότημα Μουρτζούκου:

  • Αυτοπροσώπως με επίδειξη της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.
  • Οι γονείς/νόμιμοι κηδεμόνες αυτών με επίδειξη της Αστυνομικής τους Ταυτότητας, εφόσον  οι ενδιαφερόμενοι είναι ανήλικοι
  • Εξουσιοδοτώντας άλλο άτομο, το οποίο θα προσέρχεται με την εξουσιοδότηση και την Αστυνομική του Ταυτότητα

 

Ο Διευθυντής

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας

Δρ Σωκράτης Σαβελίδης

Visits: 203