ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΠΌ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ Α’ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗ 10η 25-7-2023

Visits: 1490