Δυνατότητα υποβολής αίτησης εγγραφής έχουν επιτυχόντες και επιλαχόντες υποψήφιοι, με κατάθεση των σχετικών τυποποιημένων δικαιολογητικών.
Η διαδικασία  ξεκινά από την Τετάρτη 1.11.2023 έως και την Παρασκευή 3.11.2023 στο ωράριο λειτουργίας των ΕΠΑΛ.
Οι αιτήσεις των επιλαχόντων θα ληφθούν υπόψη κατά τη δημιουργία τμημάτων, μόνο σε περίπτωση υπαναχώρησης επιτυχόντων υποψηφίων. Υποψήφιοι που δεν θα καταθέσουν αίτηση εγγραφής εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, δεν θα μπορούν να συμμετέχουν σε τμήματα του Μεταλυκειακού έτους περιόδου 2023-2024.

Views: 57