Δ Τ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.pdf

60Σ346ΝΚΠΔ-ΖΤ9-2 ΑΝΑΚ.pdf

Ενημερωτικό Έντυπο για το ΚΠΓ_2023Β.pdf

KPG_Manual_Candidate_2023.pdf

Προδιαγραφές_Β_Περιόδου.pdf

Πίνακας περιοχών εξέτασης.pdf

Πίνακας Ειδική περίπτωση – Διευκολύνσεις.pdf

Ωρολόγιο_Πρόγραμμα_Εξετάσεων_ΚΠΓ_2023B -2-

 

 

 

Views: 246