ΠΥΣΔΕ - Σελίδα 4

Για Εκπαιδευτικούς

Πράξη ΠΥΣΔΕ 8η/18-7-2023 Ανακοίνωση Βελτιώσεων – Τοποθετήσεων – και από Μετάθεση Ειδικής Αγωγής σε ΣΜΕΑΕ&Τ.Ε. στην Α’ & Β’ Μαγνησίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΌ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ…
περισσότερα....
ΠΥΣΔΕ

ΠΥΣΔΕ Πράξη 40η -Ανακοίνωση Τροποποίησης Απόσπασης Τοποθέτησης- Διάθεσης Συμπλήρωσης Ωραρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ ΠΡΑΞΗ 40η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ ΠΡΑΞΗ…
περισσότερα....
Για Εκπαιδευτικούς

Πράξη ΠΥΣΔΕ 39η -Ανακοίνωση Τροποποίησης Απόσπασης Τοποθέτησης- Διάθεσης Συμπλήρωσης Ωραρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ ΠΡΑΞΗ 39η
περισσότερα....
Για Εκπαιδευτικούς

Πράξη ΠΥΣΔΕ 37η -Ανακοίνωση Τροποποίησης Απόσπασης Τοποθέτησης- Διάθεσης Συμπλήρωσης Ωραρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ ΠΡΑΞΗ 37η
περισσότερα....