ΠΥΣΔΕ - Σελίδα 3

Για Εκπαιδευτικούς

Πρόσκληση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας & τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που επιθυμούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ, για υποβολή αιτήσεων-δηλώσεων τοποθέτησης για το διδακτικό έτος 2023-24

Πρόσκληση εκπαιδευτικών αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ στο…
περισσότερα....
Για Εκπαιδευτικούς

Ανακοίνωση Προσωρινού Αξιολογικού Πίνακα Επιλογής Υποψηφίων για την Πλήρωση των Θέσεων Διευθυντών/τριών Επαναπροκήρυξης Σχολικών Μονάδων της Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας

Το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Μαγνησίας ανακοινώνει τον…
περισσότερα....
Για Εκπαιδευτικούς

Αιτήσεις για Τοποθέτηση σε Εναπομείναντα Κενά Γενικής Ύστερα από Βελτιώσεις-Μεταθέσεις-Διάθεση ΠΥΣΔΕ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν στην…
περισσότερα....
Για Εκπαιδευτικούς

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Αποσπασμένων από Άλλα ΠΥΣΔΕ για Τοποθέτηση στη Β’ Μαγνησίας

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί από άλλα ΠΥΣΔΕ που…
περισσότερα....
Για Εκπαιδευτικούς

Πράξη ΠΥΣΔΕ 10η/25-7-2023 Ανακοίνωση Τροποποίησης Τοποθετήσεων από Μετάθεση Ειδικής Α’ Μαγνησίας μετά από ενστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΠΌ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ Α'…
περισσότερα....