Το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Μαγνησίας ανακοινώνει τον Προσωρινό αξιολογικό Πίνακα επιλογής υποψηφίων Διευθυντών/τριών της Αρ. Πρωτ.: Φ.11.1/11229/07-08-2023 επαναπροκήρυξης Σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας.  Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά του Πίνακα (επί της μοριοδότησης των αιτήσεων) εντός τριών εργάσιμων ημερών ως εξής:

από Τετάρτη 23 Αυγούστου 2023 ώρα 00:01 έως Παρασκευή 25 Αυγούστου 2023 ώρα 23:59.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά του Πίνακα, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email της Δ.Ε. Μαγνησίας: mail@dide.mag.sch.gr

Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας 230822

Visits: 1614